Menu

0699 – 短信 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《短》的笔顺动画写字动画演示

《短》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《信》的笔顺动画写字动画演示

《信》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他收到了两条短信
 • Phồn – 他收到了兩條短信
 • Pinyin – Tā shōu dàole liǎng tiáo duǎnxìn
 • Bồi – Tha sâu tào lơ lẻng théo toản xìn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nhận được hai tin nhắn.
 • Dịch tiếng Anh – He received two messages.

Ví dụ 2:

 • Giản – 玛丽发短信告诉了我饭店的地址
 • Phồn – 瑪麗發短信告訴了我飯店的地址
 • Pinyin – Mǎlì fā duǎnxìn gàosùle wǒ fàndiàn dì dìzhǐ
 • Bồi – Mả lì pha toản xìn cào sù lơ ủa phàn tiền tì chử
 • Dịch tiếng Việt – Mary nhắn tin cho tôi địa chỉ của khách sạn
 • Dịch tiếng Anh – Mary had texted me the address of the restaurant.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

56  +    =  61