Menu

0932 – 破 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《破》的笔顺动画写字动画演示

《破》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 破世界记录
 • Phồn – 破世界記錄
 • Pinyin – Pò shìjiè jìlù
 • Bồi – Pùa sư chìa chi lù
 • Dịch tiếng Việt – Phá kỷ lục thế giới
 • Dịch tiếng Anh – break a world record

Ví dụ 2:

 • Giản – 她的袜子挂破了
 • Phồn – 她的襪子掛破了
 • Pinyin –  Tā de wàzi guà pòle
 • Bồi – Tha tơ òa chư qua pùa lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tất của cô ấy bị rách
 • Dịch tiếng Anh – She had snags in her stockings.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  14  =  21