Menu

0880 – 礼拜天 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《礼》的笔顺动画写字动画演示

《礼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《拜》的笔顺动画写字动画演示

《拜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 今天是礼拜天
 • Phồn – 今天是禮拜天
 • Pinyin – Jīntiān shì lǐbài tiān
 • Bồi – Chin thiên sư lỉ pai thiên
 • Dịch tiếng Việt – Hôm nay là chủ nhật
 • Dịch tiếng Anh – Today is Sunday.

Ví dụ 2:

 • Giản – 那么礼拜天怎么样
 • Phồn – 那麼禮拜天怎麼樣
 • Pinyin – Nàme lǐbài tiān zěnme yàng
 • Bồi – Na mờ lỉ pai thiên chẩn mơ dàng
 • Dịch tiếng Việt – Vậy chủ nhật thì sao?
 • Dịch tiếng Anh – Well, how about Sunday?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

17  +    =  24