Menu

0881 – 礼貌 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《礼》的笔顺动画写字动画演示
《礼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《貌》的笔顺动画写字动画演示
《貌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有礼貌/ 无礼
 • Phồn – 有禮貌/ 無禮
 • Pinyin – Yǒu lǐmào/ wú lǐ
 • Bồi – Dẩu lỉ mao/ ú lỉ
 • Dịch tiếng Việt – Lịch sự / bất lịch sự
 • Dịch tiếng Anh – to have good/ bad manners

Ví dụ 2:

 • Giản – 这孩子诚然懂礼貌
 • Phồn – 這孩子誠然懂禮貌
 • Pinyin – Zhè háizi chéngrán dǒng lǐmào
 • Bồi – Chừa hái chư chấng rán tủng lỉ mao
 • Dịch tiếng Việt – Đứa trẻ này thực sự hiểu được sự lịch sự
 • Dịch tiếng Anh – This child really does know how to be polite.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  73  =  81