Menu

0827 – 禁止- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《禁》的笔顺动画写字动画演示

《禁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《止》的笔顺动画写字动画演示

《止》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 被禁止开车
 • Phồn – 被禁止開車
 • Pinyin – Bèi jìnzhǐ kāichē
 • Bồi – Pầy chin chử khai chưa
 • Dịch tiếng Việt – Cấm lái xe
 • Dịch tiếng Anh – to be banned from driving

Ví dụ 2:

 • Giản – 禁止某人入内
 • Phồn – 禁止某人入內
 • Pinyin – Jìnzhǐ mǒu rén rùnèi
 • Bồi – Chinchuwr mẩu rấn ru nầy
 • Dịch tiếng Việt – Cấm ai đó vào
 • Dịch tiếng Anh – to be off limits (to somebody)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

20  +    =  30