Menu

0852 – 科学 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《科》的笔顺动画写字动画演示

《科》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 社会科学领域
 • Phồn – 社會科學領域
 • Pinyin – Shèhuì kēxué lǐngyù
 • Bồi – Sừa huây khưa xuế lỉnh dùy
 • Dịch tiếng Việt – Khoa học xã hội
 • Dịch tiếng Anh – the field of social sciences

Ví dụ 2:

 • Giản – 大量科学知识的储备
 • Phồn – 大量科學知識的儲備
 • Pinyin – Dàliàng kēxué zhīshì de chúbèi
 • Bồi – Tà leng khưa xuế chư sừ tơ chú pây
 • Dịch tiếng Việt – Một kho dự trữ kiến thức khoa học lớn
 • Dịch tiếng Anh – a large fund of scientific knowledge


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

13  +    =  16