Menu

0969 – 稍微 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《稍》的笔顺动画写字动画演示

《稍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《微》的笔顺动画写字动画演示

《微》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我稍微清洗了一下长椅
 • Phồn – 我稍微清洗了一下長椅
 • Pinyin – Wǒ shāowéi qīngxǐle yīxià cháng yǐ
 • Bồi – Ủa sao uấy chinh xỉ lơ i xà cháng ỉ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi dọn ghế một chút
 • Dịch tiếng Anh – I gave the bench a light wash.

Ví dụ 2:

 • Giản – 一杯酒下肚之后,他稍微高兴一些了
 • Phồn – 一杯酒下肚之後,他稍微高興一些了
 • Pinyin – Yībēi jiǔ xià dù zhīhòu, tā shāowéi gāoxìng yīxiēle
 • Bồi – I pây chiểu xà tu chư hầu, tha sao uấy cao xinh i xia lơ
 • Dịch tiếng Việt – Sau khi uống một ly rượu, anh thấy vui hơn một chút.
 • Dịch tiếng Anh – After a glass of wine, he lightened up a bit.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  39  =  43