Menu

0658 – 窗户 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《窗》的笔顺动画写字动画演示

《窗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《户》的笔顺动画写字动画演示

《户》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 从窗户跳下
 • Phồn – 從窗戶跳下
 • Pinyin – Cóng chuānghu tiàoxià
 • Bồi – Chúng choang hu theo xà
 • Dịch tiếng Việt – Nhảy từ cửa sổ
 • Dịch tiếng Anh – to jump out of a window

Ví dụ 2:

 • Giản – 突然窗户关上了
 • Phồn – 突然窗戶關上了
 • Pinyin – Túrán chuānghù guānshàngle
 • Bồi – Thú rán choang hù quan sang lơ
 • Dịch tiếng Việt – Đột nhiên cửa sổ đóng lại.
 • Dịch tiếng Anh – Suddenly the windows closed.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

4  +  5  =