Menu

0721 – 符合 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《符》的笔顺动画写字动画演示

《符》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《合》的笔顺动画写字动画演示

《合》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 符合某人的要求
 • Phồn – 符合某人的要求
 • Pinyin – Fúhé mǒu rén de yāoqiú
 • Bồi – Phú hứa mẩu rấn tơ dao chiếu
 • Dịch tiếng Việt – Đáp ứng yêu cầu của ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to meet somebody’s requirements

Ví dụ 2:

 • Giản – 符合招生条件
 • Phồn – 符合招生條件
 • Pinyin – Fúhé zhāoshēng tiáojiàn
 • Bồi – Phú hứa chao sâng théo chiên
 • Dịch tiếng Việt – Đủ điều kiện nhập học
 • Dịch tiếng Anh – meet admission requirements


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  69  =  79