Menu

0940 – 签证 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《签》的笔顺动画写字动画演示

《签》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《证》的笔顺动画写字动画演示

《证》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你怎么拿到签证的
 • Phồn – 你怎麼拿到簽證的
 • Pinyin – Nǐ zěnme ná dào qiānzhèng de
 • Bồi – Nỉ chẩn mơ ná tao chiên châng tơ
 • Dịch tiếng Việt – Làm thế nào bạn có được cái visa đó?
 • Dịch tiếng Anh – How did you obtain that visa?

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的工作签证到年底才过期
 • Phồn – 他的工作簽證到年底才過期
 • Pinyin – Tā de gōngzuò qiānzhèng dào niándǐ cái guòqí
 • Bồi – Tha tơ cung chua chiên tào niến tỉ chái cua chí
 • Dịch tiếng Việt – Visa làm việc của anh ấy không hết hạn cho đến cuối năm
 • Dịch tiếng Anh – His work visa is valid until the end of the year.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

63  +    =  72