Menu

0831 – 经济 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《经》的笔顺动画写字动画演示

《经》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《济》的笔顺动画写字动画演示

《济》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 经济自立的
 • Phồn – 經濟自立的
 • Pinyin – Jīngjìzìlì de
 • Bồi – Chinh chi chư lì tơ
 • Dịch tiếng Việt – độc lập kinh tế
 • Dịch tiếng Anh – financially independent

Ví dụ 2:

 • Giản – 经济变糟了
 • Phồn – 經濟變糟了
 • Pinyin – Jīngjì biàn zāole
 • Bồi – Chin chi piên chao lơ
 • Dịch tiếng Việt – Nền kinh tế tồi tệ
 • Dịch tiếng Anh – The economy goes sour.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

2  +  8  =