Menu

0821 – 结果 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《结》的笔顺动画写字动画演示

《结》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《果》的笔顺动画写字动画演示

《果》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 没有任何结果
 • Phồn – 沒有任何結果
 • Pinyin – Méiyǒu rènhé jiéguǒ
 • Bồi – Mấy dẩu rần hứa chía của
 • Dịch tiếng Việt – Không có kết quả
 • Dịch tiếng Anh – nothing came of it

Ví dụ 2:

 • Giản – 我对结果很放心
 • Phồn – 我對結果很放心
 • Pinyin – Wǒ duì jiéguǒ hěn fàngxīn
 • Bồi – Ủa tuây chía của hẩn phàng xin
 • Dịch tiếng Việt – Tôi rất hài lòng về kết quả
 • Dịch tiếng Anh – I was assured of the results.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

51  +    =  52