Menu

0953 – 缺少 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《缺》的笔顺动画写字动画演示

《缺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《少》的笔顺动画写字动画演示

《少》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我这里缺少人手
 • Phồn – 我這裡缺少人手
 • Pinyin – Wǒ zhèlǐ quēshǎo rénshǒu
 • Bồi – ả chừa lỉ chuê sảo rấn sẩu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thiếu nhân viên ở đây
 • Dịch tiếng Anh – I’m shorthanded here.

Ví dụ 2:

 • Giản – 该组缺少时间
 • Phồn – 該組缺少時間
 • Pinyin – Gāi zǔ quēshǎo shíjiān
 • Bồi – Cai chủ chuê sảo sứ chiên
 • Dịch tiếng Việt – Nhóm đang thiếu thời gian
 • Dịch tiếng Anh – The group was pressed for time.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  82  =  83