Menu

0952 – 缺点 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《缺》的笔顺动画写字动画演示

《缺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《点》的笔顺动画写字动画演示

《点》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 该缺点已经被改正
 • Phồn – 該缺點已經被改正
 • Pinyin – Gāi quēdiǎn yǐjīng bèi gǎizhèng
 • Bồi – Cai chuê tiển ỉ chinh pây cải châng
 • Dịch tiếng Việt – Thiếu sót đã được sửa chữa
 • Dịch tiếng Anh – That defect has already been corrected.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他很快指出妻子的缺点
 • Phồn – 他很快指出妻子的缺點
 • Pinyin – Tā hěn kuài zhǐchū qīzi de quēdiǎn
 • Bồi – Tha hẩn khoài chử chu chi chư tơ chuê tiển
 • Dịch tiếng Việt – Anh nhanh chóng chỉ ra khuyết điểm của vợ.
 • Dịch tiếng Anh – He was quick to point out his wife’s failings.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

7  +  1  =