Menu

0708 – 翻译 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《翻》的笔顺动画写字动画演示

《翻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《译》的笔顺动画写字动画演示

《译》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的书特别容易翻译
 • Phồn – 他的書特別容易翻譯
 • Pinyin – Tā de shū tèbié róngyì fānyì
 • Bồi – Tha tơ su thừa pía rúng ì phan i
 • Dịch tiếng Việt – Những cuốn sách của anh ấy có thể dịch được.
 • Dịch tiếng Anh – His books are eminently translatable.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我有空的时候给你翻译
 • Phồn – 我有空的時候給你翻譯
 • Pinyin – Wǒ yǒu kòng de shíhòu gěi nǐ fānyì
 • Bồi – Ủa dẩu khùng tơ sứ hầu cẩy nỉ phan i
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ dịch nó cho bạn lúc rảnh rỗi.
 • Dịch tiếng Anh – I will translate it for you at my leisure.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

2  +  2  =