Menu

0704 – 而 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《而》的笔顺动画写字动画演示

《而》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 随…而变化
 • Phồn – 隨…而變化
 • Pinyin – Suí…ér biànhuà
 • Bồi – Suấy …ứa piên hoa
 • Dịch tiếng Việt – thay đổi với
 • Dịch tiếng Anh – to vary with

Ví dụ 2:

 • Giản – 为考试而复习
 • Phồn – 為考試而復習
 • Pinyin – Wèi kǎoshì ér fùxí
 • Bồi – Uầy khảo sừ ứa phù xí
 • Dịch tiếng Việt – Ôn tập cho kỳ thi
 • Dịch tiếng Anh – revise for exams


Các chữ Hán đồng âm

 • 児: Japanese variant of 兒|儿[er2];
 • 唲: forced laughter;
 • 栭: tree mushroom;
 • 洏: to flow (as water or tears);
 • 耏: beard;
 • 胹: overcooked; soft;
 • 輀: hearse;
 • 陑: place name;
 • 鲕: caviar; fish roe;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  35  =  42