Menu

0911 – 耐心 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《耐》的笔顺动画写字动画演示

《耐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我快没耐心了
 • Phồn – 我快沒耐心了
 • Pinyin – Wǒ kuài méi nàixīnle
 • Bồi – Ủa khoài mấy nai xin lơ
 • Dịch tiếng Việt -Tôi dường như thiếu kiên nhẫn
 • Dịch tiếng Anh – My patience wore thin.

Ví dụ 2:

 • Giản – 说!我要没耐心了
 • Phồn – 說!我要沒耐心了
 • Pinyin – Shuō! Wǒ yào méi nàixīnle
 • Bồi – Sua! Ủa dào mấy nài xin lơ
 • Dịch tiếng Việt – Nói đi! Tôi đang mất  hết kiên nhẫn rồi
 • Dịch tiếng Anh – Spill! I’m losing my patience.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

8  +  1  =