Menu

0698 – 肚子 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他一肚子牢骚
 • Phồn – 他一肚子牢騷
 • Pinyin – Tā yī dùzi láosāo
 • Bồi – Tha i tù chư láo sao
 • Dịch tiếng Việt – Anh phàn nàn
 • Dịch tiếng Anh – He’s full of complaints.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我积压了一肚子怒火
 • Phồn – 我積壓了一肚子怒火
 • Pinyin – Wǒ jīyāle yī dùzi nùhuǒ
 • Bồi – Ủa chi da lơ tù chư nù hủa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi vẫn còn sự tức giận
 • Dịch tiếng Anh – I have a lot of pent-up anger.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  59  =  69