Menu

0739 – 胳膊 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《胳》的笔顺动画写字动画演示

《胳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《膊》的笔顺动画写字动画演示

《膊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我胳膊痛
 • Phồn – 我胳膊痛
 • Pinyin – Wǒ gēbó tòng
 • Bồi – Ủa cưa púa thùng
 • Dịch tiếng Việt – Tay tôi bị đau
 • Dịch tiếng Anh – My arms hurt.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他沉重的胳膊
 • Phồn – 他沉重的胳膊
 • Pinyin – Tā chénzhòng de gēbó
 • Bồi – Tha chấn chùng tơ cưa púa
 • Dịch tiếng Việt – Cánh tay anh ta nặng trĩu
 • Dịch tiếng Anh – His leaden arms.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

76  +    =  80