Menu

0916 – 能力 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《能》的笔顺动画写字动画演示

《能》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《力》的笔顺动画写字动画演示

《力》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 尽最大的能力
 • Phồn – 盡最大的能力
 • Pinyin – Jǐn zuìdà de nénglì
 • Bồi – Chỉn chuây tà tơ nấng lì
 • Dịch tiếng Việt – Làm hết sức có thể
 • Dịch tiếng Anh – to do everything one possibly can

Ví dụ 2:

 • Giản – 你要相信自己的能力
 • Phồn – 你要相信自己的能力
 • Pinyin – Nǐ yào xiāngxìn zìjǐ de nénglì
 • Bồi – Nỉ dào xeng xìn chư chỉ tơ nấng lì
 • Dịch tiếng Việt – Bạn phải tin vào khả năng của mình
 • Dịch tiếng Anh – You must have faith in your own ability.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

7  +    =  12