Menu

0927 – 脾气 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《脾》的笔顺动画写字动画演示

《脾》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他脾气好
 • Phồn – 他脾氣好
 • Pinyin – Tā píqì hǎo
 • Bồi – Tha pí chì hảo
 • Dịch tiếng Việt -Tính khí anh ấy rất tốt
 • Dịch tiếng Anh – He’s good-natured.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她脾气很暴
 • Phồn – 她脾氣很暴
 • Pinyin – Tā píqì hěn bào
 • Bồi – Tha pí chì hản pào
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy rất xấu tính
 • Dịch tiếng Anh – She has a vicious temper.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

5  +  2  =