Menu

0524 – 腿 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我的腿/ 胳膊麻了
 • Phồn – 我的腿/ 胳膊麻了
 • Pinyin – Wǒ de tuǐ/ gēbó mále
 • Bồi – Ủa tợ thuẩy / cưa búa má lợ
 • Dịch tiếng Việt – Chân / cánh tay của tôi bị tê
 • Dịch tiếng Anh – my leg/ arm has gone dead

Ví dụ 2:

 • Giản – 喔,那条腿还好吧?
 • Phồn – 喔,那條腿還好吧?
 • Pinyin – Ō, nà tiáo tuǐ hái hǎo ba?
 • Bồi – Ô, na théo thuẩy hái hảo ba?
 • Dịch tiếng Việt – Ồ, cái chân đó vẫn ổn chứ?
 • Dịch tiếng Anh – Well, how is the leg?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  21  =  26