Menu

0862 – 苦 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《苦》的笔顺动画写字动画演示

《苦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 没有苦就没有乐- Nghe ví dụ
 • Phồn – 沒有苦就沒有樂
 • Pinyin – Méiyǒu kǔ jiù méiyǒu lè
 • Bồi – Mấy dẩu khủ chu mấy dẩu lừa
 • Dịch tiếng Việt – Không có niềm vui nào mà không đau đớn.
 • Dịch tiếng Anh –  No pleasure without pain.

Ví dụ 2:

 • Giản – 小洞不补,大洞吃苦- Nghe ví dụ
 • Phồn – 小洞不補,大洞吃苦
 • Pinyin – Xiǎo dòng bù bǔ, dàdòng chīkǔ
 • Bồi – Xẻo tùng pu pủ, tà tung chư khủ
 • Dịch tiếng Việt – Giải quyết mọi vấn đề ngay lập tức giúp tiết kiệm thời gian hơn nhiều
 • Dịch tiếng Anh – A stitch in time saves nine


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Audio phát âm

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

12  +    =  21