Menu

0548 – 行李箱 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我正在帮你装行李箱
 • Phồn – 我正在幫你裝行李箱
 • Pinyin – Wǒ zhèngzài bāng nǐ zhuāng xínglǐ xiāng
 • Bồi – Ủa châng chai bang nỉ choang xinh lỉ xeng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đang đóng gói vali của bạn
 • Dịch tiếng Anh – I’m packing your suitcase now.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这是我的行李箱
 • Phồn – 這是我的行李箱
 • Pinyin – Zhè shì wǒ de xínglǐ xiāng
 • Bồi – Chưa sư ủa tợ xinh lỉ xeng
 • Dịch tiếng Việt – Đây là vali của tôi
 • Dịch tiếng Anh – This is my luggage.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

56  +    =  58