Menu

0824 – 解释- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《解》的笔顺动画写字动画演示

《解》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《释》的笔顺动画写字动画演示

《释》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我不想和你解释
 • Phồn – 我不想和你解釋
 • Pinyin – Wǒ bùxiǎng hé nǐ jiěshì
 • Bồi – Ủa pù xẻng hứa nỉ chỉa sừ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không muốn giải thích với bạn
 • Dịch tiếng Anh – I don’t want to explain to you.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你的解释站不住
 • Phồn – 你的解釋站不住
 • Pinyin – Nǐ de jiěshì zhàn bù zhù
 • Bồi – Nỉ tơ chỉa sừ chan pù chu
 • Dịch tiếng Việt – Lời giải thích của bạn không thể dùng được
 • Dịch tiếng Anh – Your explanation doesn’t hold up.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments