Menu

0727 – 负责 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《负》的笔顺动画写字动画演示

《负》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《责》的笔顺动画写字动画演示

《责》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对某人负责
 • Phồn – 對某人負責
 • Pinyin – Duì mǒu rén fùzé
 • Bồi – Tuây mẩu rấn phù chứa
 • Dịch tiếng Việt – Có trách nhiệm với ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to be responsible to somebody

Ví dụ 2:

 • Giản – 你现在还可以改变主意
 • Phồn – 你現在還可以改變主意
 • Pinyin – Nǐ xiànzài hái kěyǐ gǎibiàn zhǔyì
 • Bồi – Nỉ xiên chài hái khứa ỉ cải piên chủ ì
 • Dịch tiếng Việt – Bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ của bạn bây giờ
 • Dịch tiếng Anh – You can still change your mind.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  31  =  41