Menu

1000 – 输 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《输》的笔顺动画写字动画演示

《输》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 偶数我赢,奇数我输
 • Phồn – 偶數我贏,奇數我輸
 • Pinyin – Ǒushù wǒ yíng, jīshù wǒ shū
 • Bồi – Ẩu su ủa dính, chi sừ ủa su
 • Dịch tiếng Việt – Số chẵn tôi thắng, số lẻ tôi thua.
 • Dịch tiếng Anh – Even numbers I win, odd numbers I lose.

Ví dụ 2:

 • Giản – 输掉决赛后,他勃然大怒
 • Phồn – 輸掉決賽后,他勃然大怒
 • Pinyin – Shū diào juésài hòu, tā bórán dà nù
 • Bồi – Su tèo chuế sai hầu, tha púa rán ta nùy
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã rất tức giận sau khi thua trận chung kết
 • Dịch tiếng Anh – He went off the deep end after losing the final game.


Các chữ Hán đồng âm

 • 书: book; letter; document; CL:本[ben3],冊|册[ce4],部[bu4]; to write;
 • 倏: sudden; abrupt; Taiwan pr. [shu4];
 • 叔: uncle; father’s younger brother; husband’s younger brother; Taiwan pr. [shu2];
 • 姝: pretty woman;
 • 抒: to express; to give expression to; variant of 紓|纾[shu1]; to relieve;
 • 摅: set forth; to spread;
 • 摴: dice; gambling; to release;
 • 書: book
 • 杸: to kill; a spear;
 • 枢: hinge; pivot;
 • 梳: a comb; to comb;
 • 橾: the hole in the center of a wheel accommodating the axle (archaic);
 • 殊: different; unique; special; very; (classical) to behead; to die; to cut off; to separate; to surpass;
 • 殳: spear;
 • 毹: rug;
 • 淑: warm and virtuous; (used in given names); Taiwan pr. [shu2];
 • 疏: to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation;
 • 綀: a kind of sackcloth;
 • 纾: abundant; ample; at ease; relaxed; to free from; to relieve;
 • 舒: to stretch; to unfold; to relax; leisurely;
 • 菽: legumes (peas and beans);
 • 蔬: vegetables;
 • 軗: 軗


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

  +  74  =  82