Menu

0828 – 进行- Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《进》的笔顺动画写字动画演示

《进》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《行》的笔顺动画写字动画演示

《行》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 与…进行贸易
 • Phồn – 與…進行貿易
 • Pinyin – Yǔ…jìnxíng màoyì
 • Bồi – Dủy … chìn xính mào i
 • Dịch tiếng Việt – Giao dịch với
 • Dịch tiếng Anh – to trade with

Ví dụ 2:

 • Giản – 按计划进行
 • Phồn – 按計劃進行
 • Pinyin – Àn jìhuà jìnxíng
 • Bồi – An chi hoa chin xính
 • Dịch tiếng Việt – Tiến hành theo kế hoạch
 • Dịch tiếng Anh – to be on target


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

3  +  1  =