Menu

0904 – 迷路 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《迷》的笔顺动画写字动画演示

《迷》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《路》的笔顺动画写字动画演示

《路》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她担心在森林里迷路
 • Phồn – 她擔心在森林裡迷路
 • Pinyin – Tā dānxīn zài sēnlín lǐ mílù
 • Bồi – Tha tan xin chài sân lín mí lù
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy lo lắng về việc bị lạc trong rừng
 • Dịch tiếng Anh – She is afraid of getting lost in the forest.

Ví dụ 2:

 • Giản – 在镇子的这边容易迷路- Nghe ví dụ
 • Phồn – 在鎮子的這邊容易迷路
 • Pinyin – Zài zhènzi de zhè biān róngyì mílù
 • Bồi – Chài chân chư tơ chừa piên rúng i mí lù
 • Dịch tiếng Việt –  Rất dễ bị lạc ở phía bên này của thị trấn
 • Dịch tiếng Anh – It’s easy to get lost in this part of town.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  40  =  48