Menu

0619 – 遍 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我略读了遍这本书
 • Phồn – 我略讀了遍這本書
 • Pinyin – Wǒ lüè dúle biàn zhè běn shū
 • Bồi – Ủa luy ưa tú lơ piên chưa pẩn su
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đọc lướt qua cuốn sách
 • Dịch tiếng Anh – I’ve skimmed through the book.

Ví dụ 2:

 • Giản – 电话铃响了无数遍
 • Phồn –  電話鈴響了無數遍
 • Pinyin – Diànhuà líng xiǎng liǎo wúshù biàn
 • Bồi – Tiên hua lính xeng lẻo ú sù piên
 • Dịch tiếng Việt – Điện thoại reo nhiều lần
 • Dịch tiếng Anh – The phone rang for the thousandth time.


Các chữ Hán đồng âm

 • 便: ordinary; plain; convenient; as convenient; when the chance arises; handy; easy; informal; simple; so; thus; to relieve oneself; to urinate; to defecate; equivalent to 就[jiu4]: then; in that case; even if; soon afterwards;
 • 卞: hurried;
 • 变: to change; to become different; to transform; to vary; rebellion;
 • 変: Japanese variant of 變|变[bian4];
 • 弁: (old) cap (garment); military officer of low rank (in former times); preceding;
 • 忭: delighted; pleased;
 • 抃: to applaud;
 • 汳: name of an ancient river in Henan;
 • 汴: name of a river in Henan; Henan;
 • 缏: braid;
 • 艑: skiff;
 • 苄: benzyl (chemistry);
 • 辡: 辡
 • 辨: to distinguish; to recognize;
 • 辩: to dispute; to debate; to argue; to discuss;
 • 辫: a braid or queue; to plait;
 • 釆: to pick; to collect


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

3  +  1  =