Menu

0650 – 重新 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 重新振作起来
 • Phồn – 重新振作起來
 • Pinyin – Chóngxīn zhènzuò qǐlái
 • Bồi – Chúng xin chân chua chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – Vui lên lần nữa
 • Dịch tiếng Anh – to pick up the pieces

Ví dụ 2:

 • Giản – 重新又流行起来
 • Phồn – 重新又流行起來
 • Pinyin – Chóngxīn yòu liúxíng qǐlái
 • Bồi –  Chúng xin dầu liếu xính chỉ lái
 • Dịch tiếng Việt – trở lại với thời trang
 • Dịch tiếng Anh – to come back into fashion


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

1  +  8  =