Menu

0663 – 错误 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她发觉有错误
 • Phồn – 她發覺有錯誤
 • Pinyin – Tā fājué yǒu cuòwù
 • Bồi – Tha pha chuế dẩu chua ù
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đã tìm thấy một cái gì đó sai
 • Dịch tiếng Anh – She discovered a mistake.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她错误地假定…
 • Phồn – 她錯誤地假定…
 • Pinyin – Tā cuòwù de jiǎdìng…
 • Bồi – Tha chua ù tơ chả tình
 • Dịch tiếng Việt – Cô đã lầm tưởng rằng …
 • Dịch tiếng Anh – she supposed, wrongly, that…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  10  =  15