Menu

0641 – 长城 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《城》的笔顺动画写字动画演示

《城》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 蜿蜒的长城
 • Phồn – 蜿蜒的長城
 • Pinyin – wānyán de Chángchéng
 • Bồi – Uan diến tơ cháng chấng
 • Dịch tiếng Việt – Vạn Lý Trường Thành
 • Dịch tiếng Anh – the winding Great Wall

Ví dụ 2:

 • Giản – 长城是中国的象征
 • Phồn – 長城是中國的象徵
 • Pinyin – Chángchéng shì zhōngguó de xiàngzhēng
 • Bồi – Cháng chấng sừ chung cúa tơ xeng chấng
 • Dịch tiếng Việt – Vạn Lý Trường Thành là biểu tượng của Trung Quốc
 • Dịch tiếng Anh – The Great Wall is a symbol of China.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

  +  4  =  6