Menu

0809 – 降低 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《降》的笔顺动画写字动画演示

《降》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《低》的笔顺动画写字动画演示

《低》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 升高/ 降低高度
 • Phồn – 升高/ 降低高度
 • Pinyin – Shēng gāo/ jiàngdī gāodù
 • Bồi – Sâng cao/ cheng cao tù
 • Dịch tiếng Việt – Tăng / hạ chiều cao
 • Dịch tiếng Anh – to gain/ lose height

Ví dụ 2:

 • Giản – 升高/ 降低海拔
 • Phồn – 升高/ 降低海拔
 • Pinyin – Shēng gāo/ jiàngdī hǎibá
 • Bồi – Sâng cao/ cheng ti hải pá
 • Dịch tiếng Việt – Tăng / giảm độ cao
 • Dịch tiếng Anh – to gain/ lose altitude


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  53  =  58