Menu

0913 – 难受 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《难》的笔顺动画写字动画演示

《难》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《受》的笔顺动画写字动画演示

《受》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 令人难受的事
 • Phồn – 令人難受的事
 • Pinyin – Lìng rén nánshòu de shì
 • Bồi – Lình rấn nán sầu tơ sừ
 • Dịch tiếng Việt – Những điều không thoải mái
 • Dịch tiếng Anh – a nasty business

Ví dụ 2:

 • Giản – 我头疼得难受
 • Phồn – 我頭疼得難受
 • Pinyin – Wǒ tóuténg dé nánshòu
 • Bồi – Ủa thấu thấng tứa nán sầu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bị đau đầu
 • Dịch tiếng Anh – I’ve got a bad headache.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

32  +    =  42