Menu

0271 – 雪 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《雪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 遍地是雪
 • 遍地是雪
 • Biàndì shì xuě
 • Ben ti sư xuể
 • Dịch tiếng Việt – Có tuyết ở khắp mọi nơi.
 • There’s snow everywhere.

Ví dụ 2:

 • 半夜光景下起了雪
 • 半夜光景下起了雪
 • Bànyè guāngjǐng xià qǐle xuě
 • Ban dê quang chỉnh xa chỉ lợ xuể
 • Dịch tiếng Việt – Nửa đêm tuyết bắt đầu rơi
 • It started snowing about halfway through the night


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 雪


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

3  +  6  =