Menu

0889 – 零钱 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《零》的笔顺动画写字动画演示

《零》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《钱》的笔顺动画写字动画演示

《钱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我没零钱
 • Phồn – 我沒零錢
 • Pinyin – Wǒ méi língqián
 • Bồi – Ủa mấy linh chiến
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không có sự thay đổi nào
 • Dịch tiếng Anh – I haven’t got any change.

Ví dụ 2:

 • Giản – 给某人10英镑的零钱
 • Phồn – 給某人10英鎊的零錢
 • Pinyin – Gěi mǒu rén 10 yīngbàng de língqián
 • Bồi – Cấy mẩu rấn sứ dinh pàng tơ linh chiến
 • Dịch tiếng Việt – Cho/đổi cho ai đó 10 bảng
 • Dịch tiếng Anh – to give somebody change for/ of 10 pounds


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  69  =  72