Menu

1005 – 顺便 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《顺》的笔顺动画写字动画演示

《顺》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《便》的笔顺动画写字动画演示

《便》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 明天你能顺便过来吗?
 • Phồn – 明天你能順便過來嗎?
 • Pinyin – Míngtiān nǐ néng shùnbiàn guòlái ma?
 • Bồi – Mính thiên nỉ nấng su piên cua lái ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể ghé qua vào ngày mai không?
 • Dịch tiếng Anh – Would it be possible for you to drop by tomorrow?

Ví dụ 2:

 • Giản – 我不得不说我顺便
 • Phồn – 我不得不說我順便
 • Pinyin – Wǒ bùdé bù shuō wǒ shùnbiàn
 • Bồi – Ủa pu tứa pu sua ủa suân piên
 • Dịch tiếng Việt – Tôi phải nói rằng tôi đã qua
 • Dịch tiếng Anh – I have had it said to me in passing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  27  =  35