Menu

0540 – 香蕉 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《香》的笔顺动画写字动画演示

《香》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《蕉》的笔顺动画写字动画演示

《蕉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 桌子上的香蕉坏掉了
 • Phồn – 桌子上的香蕉壞掉了
 • Pinyin – Zhuōzi shàng de xiāngjiāo huài diàole
 • Bồi – Chua chự sang tợ xeng cheo hoai teo lợ
 • Dịch tiếng Việt – Những quả chuối trên bàn bị hỏng
 • Dịch tiếng Anh – The bananas were decaying on the table.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你想吃点儿水果吗?我有些香蕉
 • Phồn – 你想吃點兒水果嗎?我有些香蕉
 • Pinyin – Nǐ xiǎng chī diǎn er shuǐguǒ ma? Wǒ yǒuxiē xiāngjiāo
 • Bồi – Ní xẻng chư tẻn ơ suấy của ma? Úa dẩu xiê xeng cheo
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có muốn một ít trái cây? Tôi có vài quả chuối
 • Dịch tiếng Anh – Do you want some fruit? I have some bananas.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

1  +  1  =