Menu

0898 – 马虎 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《马》的笔顺动画写字动画演示

《马》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《虎》的笔顺动画写字动画演示

《虎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 啊呀,他做事怎么这么马虎!
 • Phồn – 啊呀,他做事怎麼這麼馬虎!
 • Pinyin – Aya, tā zuòshì zěnme zhème mǎhǔ!
 • Bồi – A da, tha chua sừ chẩn mơ chừa mơ má hủ!
 • Dịch tiếng Việt – A, sao anh lại có thể cẩu thả thế!
 • Dịch tiếng Anh – Boy! He is just not paying attention.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他课程作业做得很马虎
 • Phồn – 他課程作業做得很馬虎
 • Pinyin – Tā kèchéng zuòyè zuò dé hěn mǎhǔ
 • Bồi – Tha khừa chấng chua dê tứa hẩn má hủ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy làm bài tập một cách cẩu thả
 • Dịch tiếng Anh – He dealt with his course work casually.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 马Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 上


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  70  =  77