Menu

0929 – 骗 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《骗》的笔顺动画写字动画演示

《骗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你被骗了!
 • Phồn – 你被騙了!
 • Pinyin – Nǐ bèi piànle!
 • Bồi – Nỉ pây piên lơ!
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đã bị lừa!
 • Dịch tiếng Anh – you’ve been had!

Ví dụ 2:

 • Giản – 骗某人去做某事
 • Phồn – 騙某人去做某事
 • Pinyin – Piàn mǒu rén qù zuò mǒu shì
 • Bồi – Piên mẩu rấn chuy chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Lừa ai đó làm gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to deceive somebody into doing something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  71  =  80