Menu

0897 – 麻烦 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《麻》的笔顺动画写字动画演示

《麻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《烦》的笔顺动画写字动画演示

《烦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 是件麻烦事
 • Phồn – 是件麻煩事
 • Pinyin – Shì jiàn máfan shì
 • Bồi – Sư chiên má phan sừ
 • Dịch tiếng Việt – Thật là rắc rối
 • Dịch tiếng Anh – it’s a bother

Ví dụ 2:

 • Giản – 你在自找麻烦!
 • Phồn – 你在自找麻煩!
 • Pinyin – Nǐ zài zì zhǎo máfan!
 • Bồi – Nỉ chai chư chảo má phan!
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đang tự chuốc lấy rắc rối!
 • Dịch tiếng Anh – you’re asking for trouble!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

6  +  4  =