Menu

0748 – 鼓励 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《鼓》的笔顺动画写字动画演示

《鼓》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《励》的笔顺动画写字动画演示

《励》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他需要鼓励
 • Phồn – 他需要鼓勵
 • Pinyin – Tā xūyào gǔlì
 • Bồi – Tha xuy dào củ lì
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cần sự khích lệ
 • Dịch tiếng Anh – He needs encouragement.

Ví dụ 2:

 • Giản – 家长应该鼓励孩子
 • Phồn – 家長應該鼓勵孩子
 • Pinyin – Jiāzhǎng yīnggāi gǔlì háizi
 • Bồi – Cha chảng inh cai củ lì hái chư
 • Dịch tiếng Việt – Cha mẹ nên khuyến khích trẻ
 • Dịch tiếng Anh – Parents should encourage their children.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

9  +  1  =