Menu

0834 – 景色 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《景》的笔顺动画写字动画演示

《景》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《色》的笔顺动画写字动画演示

《色》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 景色十分了得
 • Phồn – 景色十分了得
 • Pinyin – Jǐngsè shí fēn liǎo dé
 • Bồi – Chỉnh sừa sứ phân lẻo tứa
 • Dịch tiếng Việt – Phong cảnh thật tuyệt vời
 • Dịch tiếng Anh – it was quite a sight

Ví dụ 2:

 • Giản – 那景色很好看
 • Phồn – 那景色很好看
 • Pinyin – Nà jǐngsè hěn hǎokàn
 • Bồi – Nà chihr hẩn hảo khan
 • Dịch tiếng Việt – Phong cảnh thật đẹp
 • Dịch tiếng Anh – The landscape is easy on the eye.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  56  =  64