Menu

1014 – 随便 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《随》的笔顺动画写字动画演示

《随》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《便》的笔顺动画写字动画演示

《便》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 随便什么东西
 • Phồn – 隨便什麼東西
 • Pinyin – Suíbiàn shénme dōngxī
 • Bồi – Suấy piên sấn mơ tung xi
 • Dịch tiếng Việt – Sao cũng được
 • Dịch tiếng Anh – any old thing

Ví dụ 2:

 • Giản – 接不接受随便
 • Phồn – 接不接受隨便
 • Pinyin – Jiē bù jiēshòu suíbiàn
 • Bồi – Chia pu chia sầu suấy piên
 • Dịch tiếng Việt – Chấp nhận hay không
 • Dịch tiếng Anh – take it or leave it


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

58  +    =  66