Menu

1016 – 孙子 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《孙》的笔顺动画写字动画演示

《孙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们校长等着抱孙子呢!
 • Phồn – 我們校長等著抱孫子呢!
 • Pinyin – Wǒmen xiàozhǎng děngzhe bào sūnzi ní!
 • Bồi – Ủa mân xèo chảng tẩng chưa pào suân chư ní!
 • Dịch tiếng Việt – Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi sắp lên chức bà!
 • Dịch tiếng Anh – Our head teacher is going to be a grandmother!

Ví dụ 2:

 • Giản – 与孙子、孙女们在一起使他返老还童
 • Phồn – 與孫子、孫女們在一起使他返老還童
 • Pinyin – Yǔ sūnzi, sūnnǚmen zài yīqǐ shǐ tā fǎnlǎohuántóng
 • Bồi – Dủy suân chư, suân mủy mân chài i chỉ sử tha phán lảo hoán thúng
 • Dịch tiếng Việt – Liên lạc với các cháu đã làm ông như trẻ lại.
 • Dịch tiếng Anh – The contact with his grandchildren rejuvenated him.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  76  =  80