Menu

1020 – 态度 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《态》的笔顺动画写字动画演示

《态》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《度》的笔顺动画写字动画演示

《度》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 敌视的态度
 • Phồn – 敵視的態度
 • Pinyin – Díshì de tàidù
 • Bồi – Tú sừ tơ thái tù
 • Dịch tiếng Việt – Thái độ  ghen ghét thù địch
 • Dịch tiếng Anh – a hostile attitude

Ví dụ 2:

 • Giản – 取中立态度
 • Phồn – 取中立態度
 • Pinyin – Qǔ zhōnglì tàidù
 • Bồi – Chủy chung lì thái tù
 • Dịch tiếng Việt – Có thái độ trung lập
 • Dịch tiếng Anh – adopt a neutral position


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

51  +    =  57