Menu

1024 – 糖 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《糖》的笔顺动画写字动画演示

《糖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这口香糖是三雷亚尔
 • Phồn – 這口香糖是三雷亞爾
 • Pinyin – Zhè kǒuxiāngtáng shì sān léi yà ěr
 • Bồi – Chừa khẩu xeng tháng sừ san lấy dà ửa
 • Dịch tiếng Việt – Kẹo cao su này là đồ chính hãng
 • Dịch tiếng Anh – The gum was three reals.

Ví dụ 2:

 • Giản – 糖经过熔化能够变成焦糖
 • Phồn – 糖經過熔化能夠變成焦糖
 • Pinyin – Táng jīngguò rónghuà nénggòu biàn chéng jiāo táng
 • Bồi – Tháng chinh cua rúng hòa nấng cùa piên chấng cheo tháng
 • Dịch tiếng Việt – Đường có thể biến thành caramen bằng cách nấu chảy ra
 • Dịch tiếng Anh – The sugar caramelized.


Các chữ Hán đồng âm

 • 唐: to exaggerate; empty; in vain; old variant of 螗[tang2];
 • 堂: (main) hall; large room for a specific purpose; relationship between cousins etc on the paternal side of a family; of the same clan; classifier for sets (or suites) of furniture, classes etc; CL:間|间[jian1];
 • 塘: dyke; embankment; pool or pond; hot-water bathing pool;
 • 搪: to keep out; to hold off; to ward off; to evade; to spread; to coat; to smear; to daub;
 • 棠: cherry-apple;
 • 溏: noncoagulative; pond;
 • 煻: to warm; to toast;
 • 瑭: (jade);
 • 膛: chest (of body); hollow space; throat;
 • 螗: variety of small cicada with a green back and a clear song (in ancient books);
 • 螳: praying mantis;
 • 赯: red; crimson;
 • 踼: to fall flat; to fall on the face;
 • 醣: carbohydrate; old variant of 糖[tang2];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

17  +    =  22