Menu

1026 – 趟 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《趟》的笔顺动画写字动画演示

《趟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们趟过一条小河
 • Phồn – 我們趟過一條小河
 • Pinyin – Wǒmen tàngguò yītiáo xiǎohé
 • Bồi – Ủa mân thang cua i théo xẻo hứa
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi lội qua một con suối.
 • Dịch tiếng Anh – We waded through a stream.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我得去趟银行
 • Phồn – 我得去趟銀行
 • Pinyin – Wǒ děi qù tàng yínháng.
 • Bồi – Ủa tẩy chuf tàng dính háng
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cần phải đi đến ngân hàng.
 • Dịch tiếng Anh – I need to go to the bank.


Các chữ Hán đồng âm

 • 烫: to scald; to burn (by scalding); to blanch (cooking); to heat (sth) up in hot water; to perm; to iron; scalding hot;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  88  =  93