Menu

1028 – 讨厌 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《讨》的笔顺动画写字动画演示

《讨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《厌》的笔顺动画写字动画演示

《厌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我讨厌他
 • Phồn – 我討厭他
 • Pinyin – Wǒ tǎoyàn tā
 • Bồi – Úa thảo dàn tha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi ghét anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – He is an anathema to me.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他很令人讨厌
 • Phồn – 他很令人討厭
 • Pinyin – Tā hěn lìng rén tǎoyàn
 • Bồi – Tha hẩn linh rấn thảo dàn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đang bực mình
 • Dịch tiếng Anh – He is a dreadful person.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

  +  84  =  86